Ολοκλήρωση 2ου Εργαστηρίου Επιχειρηματικότητας (Workshop)

Ο Δήμος Τοπείρου στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Πράξη με Τίτλο «Προώθηση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας. Κοινωνική ΟΙΚΟΝομία – Εργασιακή Σταθερότητα» που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ.» διοργάνωσε το 2ο Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας (Workshop) την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015 στις 12:00 μ.μ. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Περιβάλλον (Π.Π.Α.Π.)» Δήμου Τοπείρου στον Οικισμό Τοξοτών Ξάνθης.

123234 23434234324 12121

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η μεταφορά τεχνογνωσίας στους ενδιαφερόμενους, ωφελούμενους ή μη, ανέργους, μέσω των παρουσιάσεων και εισηγήσεων των ομιλητών σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, καθώς και τις μεθόδους προβολής – προώθησης μιας νέας επιχείρησης προσανατολισμένης στον Αγροδιατροφικό Τομέα.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν δύο πολύ αξιόλογες εισηγήσεις που κέρδισαν το ενδιαφέρον του κοινού. Η πρώτη εισήγηση έγινε από την κα. Χαϊτίδου Σοφία, συνιδρύτρια της Κοιν.Σ.Επ. ΣΥΝΕΡΓΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, η οποία μίλησε για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, αναλύοντας τη διαδικασία σύστασης & λειτουργίας τους, τα πλεονεκτήματά τους εν συγκρίσει με άλλες μορφές επιχειρήσεων, καθώς και την μεγάλη σημασία της συμμετοχής σε δίκτυα ΚΟΙΝ.ΣΕΠ.
Κατόπιν, το λόγο πήρε η κα. Νανά Ζυγούρα, Σύμβουλος Marketing, κάνοντας μία πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση για το Marketing, ως εργαλείο στην υπηρεσία της ανάπτυξης & προβολής αγροδιατροφικών προϊόντων. Η κα. Ζυγούρα, πέραν των θεωρικών προσεγγίσεων που παρουσίασε, έθεσε απτά παραδείγματα βελτιώσεων που δύναται να λάβουν χώρα στις ενέργειες προώθησης υφιστάμενων τοπικών επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα.

This entry was posted in Δελτία Τύπου. Bookmark the permalink.