1ο Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας (Workshop)

1ο Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας (Workshop) της πράξης «Προώθηση της Αποσχόλησης και της Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας.  Κοινωνική ΟΙΚΟΝομία – Εργασιακή Σταθερότητα» που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ.»

Document-page-001(1)

This entry was posted in Ανακοινώσεις. Bookmark the permalink.