Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΛΦΙΤΟΠΩΛΙΣ

Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ
Α.1. Επωνυμία Α.Σ.: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ-Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ.
Β. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ & ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ
Β.1. Συντονιστής Φορέας: Σ.ΑΜΟΙΡΑΣ – Δ.ΜΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ Ο.Ε.
Β.2. Μέλη:
  1. ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
  2. ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
  3. ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
  4. ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
  5. ΑΜΚΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»
  6. ΚΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ
  7. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΕΚ ΞΑΝΘΗΣ
  8. ΚΕΚ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ
  9. Φ.ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ – Μ.ΠΟΥΣΠΟΥΡΙΚΑΣ Ο.Ε.
  10. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α.Σ.
Όδος & Αριθμός: 3ο χλμ Ξάνθης ΚαβάλαςΤ.Κ.: 67100Πόλη: Ξάνθη

Τηλ.: 25414-40955

Fax.: 25410-83007

E-mail: askoikones@gmail.com

Δ. ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Δ.1. Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου Έργου: Αμοιράς Σταύρος
Δ.2. Τηλέφωνο: 25410-83370
Δ.3. Fax: 25410-83007 Δ.4. E-mail: askoikones@gmail.com
Δ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΦΟΡΕΑ
E.1. Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου Έργου: Τοφέας Αναστάσιος
E.2. Τηλέφωνο: 25410-83370
E.3. Fax: 25410-83007 E.4. E-mail: tofeas.tasos@pbs.gr

Στόχος της παρέμβασης – Παραγόμενο προϊόν της προτεινόμενης Πράξης

Με αφετηρία τα προβλήματα, τις αναγκαιότητες και τις αναπτυξιακές προοπτικές της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και της τοπικής Κοινωνίας, η Παρέμβαση αποβλέπει και στοχεύει στην (επαν)ένταξη στην επαγγελματική δραστηριοποίηση 100 ατόμων/ωφελούμενων από τους εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Η Παρέμβαση θα υλοποιηθεί αξιοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τις νέες ευκαιρίες ανάπτυξης που θα δημιουργηθούν στην περιοχή παρέμβασης και στην ευρύτερη περιοχή (Περιφέρεια ΑΜΘ), στα πλαίσια δημιουργίας μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, βρεφονηπιακών σταθμών και φιλοξενίας ΑΜΕΑ, αλλά και της απασχόλησης σε λειτουργούσες ήδη μονάδες των κλάδων αυτών. Επιπλέον, θα επιχειρηθεί η προώθηση συμμετεχόντων στην ίδρυση ή συμμετοχή σε συνεταιριστικές κοινωνικές επιχειρήσεις με αντικείμενο τις παραπάνω δραστηριότητες.