Διαδικασία Υπαγωγής

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 1. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου
 2. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (Βεβαίωση Δήμου) ή υπεύθυνη δήλωση
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση
 4. Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ.
 5. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας οικονομικού έτους 2014
 6. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (εάν υπάρχουν)
 7. Αντίγραφα Βεβαιώσεων παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εάν υπάρχουν)
 8. Πιστοποιητικά γνώσης: ξένης γλώσσας, χρήσης Υπολογιστών (εάν υπάρχουν).
 9. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (για τους ασφαλισμένους ΟΓΑ).
 10. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος (για τους νέους επιστήμονες).
 11. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής
 12. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 (συμπληρώνεται με την αίτηση)
 13. Βιογραφικό (διατίθεται αν δεν υπάρχει)

Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων και τα σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος και να υποβάλλουν αιτήσεις στον:

► ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ,

 • Ε.Π.Α. Αν.ΑΕ. ΟΤΑ, Σκρά 5 και Σωκράτους, Ξάνθης, τηλ. 25410-27470

Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη 11:00 – 13:00

 • Κτίριο Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης, τηλ. 25413-50100

Καθημερινά (Εργάσιμες ημέρες) 10:00 – 14:00

► ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ,

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Γενισέας, τηλ. 25413-52590

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Σελέρου, τηλ. 25413-55591

Καθημερινά (Εργάσιμες ημέρες) 10:00 – 14:00

► ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ,

Δημαρχείο Μύκης (Σμίνθη, Ξάνθη), τηλ. 25413-52314

Καθημερινά (Εργάσιμες ημέρες) 09:00 – 15:00

► ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ,

Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Τοξοτών (Τοξότες, Ξάνθη), τηλ. 25410-93293

Καθημερινά (Εργάσιμες ημέρες) 10:00 – 14:00

Σχετικά έγγραφα

Αίτηση ΚΟΙΚΟΝΕΣ Φόρμα Βιογραφικού Υπεύθυνη Δήλωση