Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Στόχος 

Με αφετηρία τα προβλήματα, τις αναγκαιότητες και τις αναπτυξιακές προοπτικές της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και της τοπικής Κοινωνίας, η Παρέμβαση αποβλέπει και στοχεύει στην (επαν)ένταξη στην επαγγελματική δραστηριοποίηση 100 ατόμων/ωφελούμενων από τους εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Η Παρέμβαση θα υλοποιηθεί αξιοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τις νέες ευκαιρίες ανάπτυξης που θα δημιουργηθούν στην περιοχή παρέμβασης και στην ευρύτερη περιοχή (Περιφέρεια ΑΜΘ), στα πλαίσια δημιουργίας μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, βρεφονηπιακών σταθμών και φιλοξενίας ΑΜΕΑ, αλλά και της απασχόλησης σε λειτουργούσες ήδη μονάδες των κλάδων αυτών.

Επιπλέον, θα επιχειρηθεί η προώθηση συμμετεχόντων στην ίδρυση ή συμμετοχή σε συνεταιριστικές κοινωνικές επιχειρήσεις με αντικείμενο τις παραπάνω δραστηριότητες.

Περιοχή παρέμβασης

Ως «Περιοχή Παρέμβασης» ορίζουμε τους Δήμους Ξάνθης, Αβδήρων, Τοπείρου και Μύκης.

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα

Το τοπικό σχέδιο δράσης αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση ενεργειών και δράσεων, που στόχο έχει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 100 ατόμων βάσει διαγνωσμένων αναγκών των ιδίων, αλλά και της τοπικής αγοράς εργασίας της Π.Ε. Ξάνθης.

Γενικά χαρακτηριστικά Ομάδας Στόχου – Ωφελουμένων

Οι ομάδες στόχος του παρόντος σχεδίου είναι οι εξής:

  • Άνεργοι/ες πτυχιούχοι σχολών με συναφές γνωστικό πεδίο με αυτόν του κλάδου της κοινωνικής μέριμνας (Ιατρική, Νοσηλευτική, Παιδαγωγική, κ.α.).
  • Άνεργοι/ες με ευελιξία και ικανότητα προσαρμογής στις δύσκολες συνθήκες της αγοράς εργασίας. Αφορά κυρίως ανέργους με προσόντα και δυνατότητα να απορροφηθούν από τη σημερινή αγορά εργασίας, ώστε να βελτιωθεί συνολικά η παραγωγικότητα της οικονομίας και στη συνέχεια να επιδράσει θετικά και στους υπόλοιπους. Μια στόχευση σε άτομα με χαμηλά προσόντα στη σημερινή οικονομική συγκυρία θα ήταν λανθασμένη επιλογή, καθώς ενέχει τον κίνδυνο να μην ανταποκρίνεται στις ανάγκες και απαιτήσεις της ζήτησης της τοπικής αγοράς εργασίας.

Πιθανή δεξαμενή άντλησης υποψηφίων ωφελουμένων για την υλοποίηση της πράξης θα αποτελέσουν τα άτομα που εργάσθηκαν στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Κατά την υλοποίηση της Πράξης θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην ανακούφιση της ανεργίας των γυναικών, κυρίως νεαρής ηλικίας, καθώς έχει καταγραφεί σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην συγκεκριμένη ομάδα ανέργων. Οι ομάδες στόχου ουσιαστικά περιλαμβάνουν τους ανέργους όλων των κατηγοριών της περιοχής παρέμβασης η οποία υφίσταται με μεγάλη ένταση τις δυσμενείς επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής ύφεσης με την ανεργία να καταγράφει επίπεδα της τάξης του 40% (συγκεκριμένα για τις νεαρές γυναίκες της περιοχής άνω του 50%).

Παραγόμενο προϊόν της προτεινόμενης πράξης

Το προτεινόμενο πρόγραμμα παρέχει στους συμμετέχοντες, τόσο βασικές γνώσεις όσο και εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες καθώς και την ευκαιρία να ενταχθούν στο εργασιακό περιβάλλον μέσω της πρακτικής άσκησης. Μέσω της υλοποίησης του προτεινόμενου Σχεδίου, οι υποψήφιοι για απασχόληση που θα προκύψουν, θα εφοδιαστούν με:

1. Δεξιότητες για την άσκηση του επαγγέλματός τους στα αντικείμενα της φροντίδας ηλικιωμένων, φροντίδας ΑΜΕΑ και ημερήσιας φύλαξης – απασχόλησης παιδιών.

2. Εργαλείο δημιουργίας πύλης πληροφόρησης (portal) που θα καλύπτει τις απαιτήσεις για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων σε θέματα που σχετίζονται με την προετοιμασία για την εργασιακή τους (επαν)ένταξη

3. Εργαλείο web Εφαρμογής Επιχειρηματικού Σχεδιασμού

4. Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business plan) για κάθε επιχείρηση (κοινωνική ή ατομική)

5. Ιστότοπος (website) κοινής προβολής των ωφελουμένων που θα δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση

6. Καλές πρακτικές βελτιστοποίησης & τυποποίησης παρεχόμενων υπηρεσιών της νέας επιχείρησης ή του νέου συνεταιρισμού

7. Συμβουλευτική υποστήριξη για την αναζήτηση και εξασφάλιση πρόσθετων χρηματοδοτήσεων για τις νέες επιχειρήσεις (προγράμματα ΕΣΠΑ, ΟΑΕ∆, ΟΠΑΑΧ, άλλα)

Εκτιμώμενα αποτελέσματα για τους ωφελουμένους

Παρουσίαση με αριθμητικούς δείκτες

Δείκτης Μονάδα Μέτρησης (Αριθμός)
1. Σύνολο ωφελουμένων 100
1.1. Ωφελούμενοι που θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων ΟΓΑ που θα κάνουν επέκταση δραστηριοτήτων) 30
1.2. Ωφελούμενοι που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις 70
1.3. Ωφελούμενοι που θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα
1.4. Ωφελούμενοι που θα προετοιμαστούν για ένταξη σε νέα προγράμματα 20
1.5. Αριθμός νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων ΟΓΑ που θα εκτελέσουν έργο σχετικό με το αντικείμενο της Πράξης, εντός τριμήνου
2. Κοινωνικές Επιχειρήσεις  
2.1. Αριθμός Κοινωνικών Επιχειρήσεων 2
2.2. Αριθμός απασχολουμένων σε αυτές
3. Αριθμός Θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε δυναμικούς κλάδους 100
4. Αριθμός Ωφελουμένων γυναικών 60
5. Αριθμός Ωφελουμένων νέων (κάτω των 25 ετών) 30